Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 60
(325 kB)
Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1171
Vl. n. z. o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1171/0 dne 1. 3. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 1. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 97).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 2. 3. 2021 poslancům jako sněmovní dokument 7680.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 1544).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1545).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.3.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 4.3.2021 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 4.3.2021.

Svým usnesením č. 127, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.3.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 5. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 3. 2021.

Témata EUROVOC: epidemieinfekční nemocpříjemsociální dávkyzdravotní pojištění