Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 236
(316 kB)
Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 810
Vl.n.z.o pravomoci PČR a obecní policie v souv. s SARS CoV-2

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 810/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1041).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 236/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 17.4.2020.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 20.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 243/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2020.

Témata EUROVOC: epidemiepokutapoliciezdravotní politikazdraví veřejnosti