Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 261
(380 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 645
Novela z. - školský zákon

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Další výbory:

Témata EUROVOC: matematikastřední vzdělánívysvědčenívzdělávací programzkouškaškolní prostředíškolská legislativa