Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 254
(8884 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident NKÚ Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2018 usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 254/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.