Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 199
(454 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Zdeněk Hraba.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.