Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 108
(98 kB)
Návrh zákona o občanských průkazech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Václav Grulich.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 271
Vládní návrh zákona o občanských průkazech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 271/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 397).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 271/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 221, usnesení č. 502).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.10.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.11.1999.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 10.11.1999 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/4.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 10.11.1999 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.1999.

Svým usnesením č. 183, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.1999.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 16.11.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 328/1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 271/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 1999 poslancům jako tisk 271/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 34, usnesení č. 606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1999.

Témata EUROVOC: evidence obyvatelstvaidentifikační průkazosobní údajestátní občan