Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 262
(257 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 1.2.2012 usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 8.2.2012.

Svým usnesením č. 514, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2012.

Témata EUROVOC: hlava státuprezidentské volbyvšeobecné volební právoústava