Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 54
(335 kB)
Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 660
Vl. n. z. o provádění zvl. režimů v oblasti zahr. obchodu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 27. 11. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 910).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2021 na 79. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1475).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 54/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 17.3.2021.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Témata EUROVOC: dovozní omezeníkontrola dovozuobchodní politikaprodukty důlního dobývánízahraniční obchod