Filtrovat záznamy podle  (  Období  ) 
Druh tiskuObdobíAktuální stavVýsledek projednávání
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Výsledek projednávání
Akce
265Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 jinýzařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
264Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tisk Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
263Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky senátní návrh zákonapřikázánpřikazujeZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
262Žádost o souhlas s trestním stíháním jinývznik usnesení Senátuvyslovuje souhlasZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
261Školský zákon vládní návrh zákonapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
260Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021 vládní návrh zákonanepřijato usnesení SenátuSenát nepřijal k tisku usneseníZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
259Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení vládní návrh zákonavznik usnesení Senátuschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
258Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020 jinývznik usnesení Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
257Zákon o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
256Zákon o kompenzačním bonusu vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
255Zákon o EET vládní návrh zákonavznik usnesení Senátupozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
254Zákon o podpoře kultury vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
253Zákon o podpoře sportu vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
252Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní mezinárodní smlouvapřikázán Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
251Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
250Zákon o kompenzačním bonusu vládní návrh zákonauzavřenpozměňovací návrhyZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
249Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
248Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
247Zákon o spotřebních daních vládní návrh zákonauzavřenschvaluje návrh zákonaZobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
246Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019 jinýzařazen na schůzi výboru Zobrazit historii  Zobrazit tabulku  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [315]
Strana   1 [16]