Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 25
(482 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1112
Novela z. o opatřeních - soudní řízení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1112/0 dne 7. 12. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 7. 12. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 86).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2020.
  Určil zpravodaje: Marek Benda a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2020 na 77. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 6, usnesení č. 1422).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.12.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 17.12.2020.

Svým usnesením č. 84, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 601/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Témata EUROVOC: epidemieoběťsolventnostsoudní řízenítrestní řízenívýkon rozhodnutí