Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 21
(320 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1103
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1103/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 4. 12. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 1401).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.12.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.1.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.12.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 15.12.2020 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 21/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 76, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 585/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 18. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2020.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikacepomocná lékařská profeseprofesní přípravazdravotnické povolánízdravotnické školstvízdravotní personál