Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 13
(325 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Řehounek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2020 jako tisk 1058/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1058
Novela z. o distribuci pojištění a zajištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 20. 10. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1058.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 11. 2020 na 65. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1360). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 11. 2020 na 65. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 66, usnesení č. 1360).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2020 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 3.12.2020.

Svým usnesením č. 59, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 524/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 8. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Témata EUROVOC: obchodní zprostředkovatelodborná kvalifikacepojištěnízajištěnízkouška