Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 6
(414 kB)
Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 834
Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 834/0 dne 21. 4. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1197).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/1 (procedurální usnesení).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 834/3, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 11:24.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 834/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 313, usnesení č. 1346).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 6/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 16.12.2020.

Svým usnesením č. 66, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 834/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 834/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 1450).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Témata EUROVOC: finanční kontrolainvesticenadnárodní společnostobranná politikarizikový kapitálzahraniční investicezahraniční kapitál