Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 339
(299 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1060
Novela z. o opatřeních - soudní řízení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1060/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 23. 10. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1315).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2020 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 339/1.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 525, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1060/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2020 poslancům jako tisk 1060/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 11. 2020.
  Prezident zákon podepsal 11. 11. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2020.

Témata EUROVOC: epidemiesolventnostsoudní řízenítrestní řízenívýkon rozhodnutí