Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 335
(320 kB)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jan Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1061
Vl.n.z. o některých úpravách v oblasti dávek

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 19. 10. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 10. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 74).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1289).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.10.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.11.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Rostislav Koštial, který přijal k tomuto tisku dne 27.10.2020 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 29.10.2020.

Svým usnesením č. 523, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.10.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 2020.
  Prezident zákon podepsal 30. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Témata EUROVOC: domácí péčeepidemiesociální dávkysociální pomoc