Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 291
(2539 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2020 usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 20.8.2020.

Svým usnesením č. 491, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.