Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 286
(450 kB)
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 544
Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 9. 7. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Ing. Iva Kalátová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 887).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 544/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 544/2, který byl rozeslán 2. 6. 2020 v 17:56.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 544/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1177).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 449, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: dvojí zdaněníevropská daňová spoluprácefiskální politikamezinárodní spolupráce