Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 284
(450 kB)
Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 622
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 15. 10. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2019 (usnesení č. 228). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 902).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 622/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 11:25.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 622/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 1168).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 284/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 448, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 332/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: demografická statistikademografický rozborevidence obyvatelstvaosobní údajesčítání lidu