Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 282
(486 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 572
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 23. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 824).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 572/3, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 10:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 572/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 178, usnesení č. 1166).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 282/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 447, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: Evropská uniedaň z přidané hodnotydaň z příjmůdvojí zdaněnímezinárodní spoluprácespotřební daň