Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 281
(374 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 553
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 18. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 905).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 553/3, který byl rozeslán 4. 3. 2020 v 15:54.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 553/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 1156).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2020 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 281/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 22.7.2020.

Svým usnesením č. 457, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Témata EUROVOC: ochrana odrůd rostlinosivopřibližování legislativyrostlinná výrobarozmnožování rostlinsadba