Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 253
(318 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 839
Vl.n.z. ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 12.5.2020 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 253/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 13.5.2020.

Svým usnesením č. 400, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 401, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
    Prezident zákon podepsal 15. 5. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

  • Sb

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Témata EUROVOC: profesionální sportsportsportovní organizacestátní podpora