Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 247
(327 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 825
Novela z. o spotřebních daních v souv.s výskytem koronaviru

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 15. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 47).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 825/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 1076).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 28.4.2020 usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 376, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Témata EUROVOC: spotřební daňtabáktabákový průmysl