Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 200
(331 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zuzana Ožanová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 330/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 330
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 15. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0330.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Jiří Kohoutek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 330/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 330/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 330/4, který byl rozeslán 4. 12. 2019 v 12:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 330/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 30, usnesení č. 871).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 323, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: dopravní prostředekparkovací plochasilniční síťstátní poznávací značka