Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 197
(4857 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.2.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 760.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 25.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.4.2020.

Svým usnesením č. 382, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Senegaldaňová úmluvadaňový trestný čindvojí zdaněníČeská republika