Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 195
(443 kB)
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Lubomír Metnar.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.2.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 751.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Czernin, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Czernin, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2020 usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/2.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 12.8.2020.

Svým usnesením č. 483, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: MaliNigériearmádaterorismusvojenská spoluprácevojska v zahraničíČad