Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 173
(388 kB)
Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 395
Vl.n.z. o územně správním členění státu

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 298, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 299, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
    Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Témata EUROVOC: administrativní členěníobecregionsprávní celekveřejná správa