Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 170
(417 kB)
Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 434
Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 26. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 801).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 170/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 304, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Témata EUROVOC: Tchaj-wandaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika