Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 164
(508 kB)
Zasedání Evropské rady (12. a 13. prosince 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.12.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 10.12.2019 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 164/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 280, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.