Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 157
(689 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Goláň, který přijal k tomuto tisku dne 27.11.2019 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 282, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: kapitálová společnostkonkurenceschopnostnotářprofesní obchodní společnoststátní občanstvítyp podnikuveřejná obchodní společnostvztahy mezi členskými státy EUČeská republika