Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 150
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 509/3, který byl rozeslán 27. 9. 2019 v 11:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 509/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 18. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 25. 10. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 30. 10. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 1. 11. 2019 na 36. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 10., 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 227, usnesení č. 770).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2019 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 509/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 509/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 362, usnesení č. 854).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: daň z majetkudaň z příjmůfinancování rozpočturozpočtová politikaspotřební daň