Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 145
(493 kB)
Zasedání Evropské rady (17. a 18. října 2019) - závěry Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (17. října 2019) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 24.10.2019 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 24.10.2019 usnesení č. 122.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 238, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.