Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 125
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 301
Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 10. 10. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Milan Pour a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 470).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/3, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 9:33.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 697).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 7.8.2019 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 223, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.8.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/6 (revokováno).
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 8. 2019 poslancům jako tisk 301/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 737).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Témata EUROVOC: cizí státní občanelektronická správaelektronická správa dokumentůevidence obyvatelstvastátní občanstvíúřední dokument