Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 109
(263 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 299
Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 299/0 dne 8. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25., 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 482).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 299/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 299/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 299/3, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:11.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 4. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 299/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 978, usnesení č. 667).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 109/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 213, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: mladý člověkpřibližování legislativysoud pro mladistvétrestní odpovědnost mladistvýchtrestní stíhánítrestní řízení