Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 68
(204 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Karel Rais.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 6. 2018 jako tisk 179/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 179
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 179/0 dne 23. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0179.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Bc. Roman Onderka, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 2. 11. 2018 určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 385).

  Projednávání pokračovalo 2. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 385).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 179/4, který byl rozeslán 13. 2. 2019 v 12:15.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 179/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6., 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 559).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 3.5.2019.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 179/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 179/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 190, usnesení č. 721).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Témata EUROVOC: bydlenídaň z majetkudaň z převodu vlastnictvídaňová úlevaspoluvlastnictví