Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 58
(12441 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚSTR Eduard Stehlík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Chaloupek, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2019 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 177, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.