Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 54
(9222 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr dopravy Dan Ťok, ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.3.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 430.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 54/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 13.6.2019.

Svým usnesením č. 185, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Chilecivilní letectvíletecká dopravaČeská republika