Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 51
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Monika Oborná.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 2019 jako tisk 382/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 382
Novela z. o lesích (lesní zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 29. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0382.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 541). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 103, usnesení č. 541).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.3.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 20.3.2019 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 51/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 132, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 21.3.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2019.

Témata EUROVOC: boj proti hmyzuochrana lesaochrana rostlinné říšerozmnožování rostlintěžba dřeva