Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 41
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 173
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 173/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11., 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 323).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 173/2, který byl rozeslán 7. 12. 2018 v 14:04.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 434).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2019 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 41/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.3.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Témata EUROVOC: ekologická odpovědnosthavarijní znečištěníopatření na kontrolu znečištěníprevence environmentálních rizikprevence znečištěnípřibližování legislativyČeská republika