Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 9
(302 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Antonín Staněk.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 175
Novela z. - autorský zákon - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 11.12.2018 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 9/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.

Svým usnesením č. 62, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 175/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 175/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1., 1. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 155, usnesení č. 488).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: autorské právobezplatné službyobchodní licencepéče o postižené osobyzdravotně postižený člověkzákonnost