Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 306
(560 kB)
Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 763
Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 31. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1188).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 763/4, který byl rozeslán 26. 5. 2016 v 12:09.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1269).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.7.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.8.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.8.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Miloš Vystrčil, který nepřijal k tomuto tisku dne 17.8.2016 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 306/1.

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 24.8.2016.

Svým usnesením č. 511, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.8.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceelektronická správa dokumentůelektronický podpisimplementující opatření státukomunitární certifikaceochrana komunikacíochrana údajůposkytování služebzprostředkování dat