Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 280
(764 kB)
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 555
Vl.n.z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 555/0 dne 16. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1027).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 555/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 12:33.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 555/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1222).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2016 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 469, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.6.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 555/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 6. 2016 poslancům jako tisk 555/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 176, usnesení č. 1289).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Témata EUROVOC: odpovědnostsprávní deliktsprávní právosprávní sankce