Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 277
(810 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 677
N. z. o zbraních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 18. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Roman Váňa a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1055).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:41.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 677/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1219).

Hlasování č. 471 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 8.6.2016 usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 277/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.6.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikaceosobní zbraňseznamstřelná zbraň a střelivovojenské vybavenízabavení věci