Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 274
(558 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 654
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 11. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1046).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 654/2, který byl rozeslán 12. 4. 2016 v 18:19.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1205).

Hlasování č. 427 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 473, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.6.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Témata EUROVOC: důchodový plánhorníkpodmínky pro odchod do důchodu