Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 237
(617 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 611
Novela z. - školský zákon

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.0016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, který přijal k tomuto tisku dne 19.4.2016 usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 237/5.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 4. 5. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 611/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 611/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1227).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2016.

Témata EUROVOC: dítěmateřská školapolitika vzdělávánípovinná školní docházkapředškolní výchovazákladní vzdělání