Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 228
(261 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Augustin Karel Andrle Sylor.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 4. 2015. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2015 jako tisk 450/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 450
Novela z. o státních svátcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 8. 4. 2015. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0450.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 29.3.2016 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 228/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 387, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 450/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 215).

Témata EUROVOC: doba odpočinkustátní svátekvolno po pracovním týdnu