Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 202
(456 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Vojtěch Filip, poslanec Pavel Kováčik.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2015 jako tisk 585/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 585
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 585/0 dne 3. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0585.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 10. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 947).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 585/3, který byl rozeslán 10. 12. 2015 v 12:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 585/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1070).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2016 usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 202/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.3.2016.

Svým usnesením č. 365, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Témata EUROVOC: cenová podporaobnovitelná energiepodpůrná cenazdroje energie