Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 178
(543 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 502
Novela z. o ozbrojených silách ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 2. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 819).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 12:03.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1022).

Hlasování č. 311 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.12.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.1.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Patrik Kunčar, který přijal k tomuto tisku dne 12.1.2016 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 13.1.2016.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.1.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Témata EUROVOC: armádacivilní ochranapomoc obětem neštěstíprvní pomocvojska v zahraničí