Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 170
(12496 kB)
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 10.2.2016 usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 170/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 332, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.