Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 162
(3562 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.11.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.1.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.12.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Bc. Zdeněk Brož, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2016 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 162/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 339, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.