Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 151
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Daniel Herman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 465
Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 25.11.2015 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 276, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2015.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvíkulturní majeteknedovolený obchodobchod s uměnímochrana kulturního dědictví